torsdag 11 oktober 2012

Hur kommer en möjlig framtida lärarbrist att påverka löner och arbetsvillkor?

Det finns förhoppningar inom lärarkåren att det kraftigt minskade söktrycket till lärarutbildningar i kombination med stora pensionsavgångar skall leda till lärarbrist. En lärarbrist som förhoppningsvis skulle leda till en huggsexa om lärarna. Tyvärr så är det nog ingen trolig utveckling.

Problem med den förhoppningen.


  • 1.       Blir det huggsexa så kommer det bara att gynna de nyanställda. Inte så roligt att behöva säga upp sig för att få högre lön. I och med att kommunerna är stora arbetsgivare så innebär det att jag måste söka arbete i en annan kommun eller hos en annan huvudman i kommunen. Är inte direkt beredd att göra det i förhoppningen om att möjligen få en tusenlapp mer.

  • 2.       Björklund vill införa ettårigt gymnasium. Det skulle minska behovet av lärare.

  • 3.       Man inför ”lärarutbildningen light” eller rättar sagt ”lärarutbildningen super light” KDU driver redan det kravet efter den amerikanska förebilden ”Teach for America”. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/toppstudenter-skulle-kunna-ge-skolor-ett-lyft_7343022.svd Vi skall inte bli förvånad om den tanken får fäste hos SKL, Friskolornas Riksförbund och andra politiska partier om en lärarbrist uppstår. Kan vara ganska lätt att få stöd bland allmänheten för ett sådant projekt. I och med Björklund har lyckats ta all heder och ära av lärarutbildningen och i förlängningen alla lärares yrkesutbildning så går det nog att få stöd för den tanken. ”Kan inte vara sämre än lärarutbildningen – låt oss pröva något annat” blir väl försäljningsjargongen.

  • 4.       Om SKL ökar klasstorleken från 30 elever i snitt till 33 elever så minskas lärarbehovet med 10 procent. 

  • 5.       Det nya pensionssystemet som ger lägre pension kommer att ”uppmuntra” fler lärare att fortsätta arbeta efter 65.

  • 6.       Sen kan man givetvis öka antalet obehöriga lärare. Legitimationsreformen kommer inte vara värt någonting alls om det blir lärarbrist. När politikerna säger att vi måste göra undantag från legitimationskraven på grund av lärarbristen så kan facken inte gå emot det och samtidigt vinna förståelse hos allmänheten. ”Facken förhindrar att mina barn får en utbildning, facken tvingar fram jätteklasser osv. ”Blir inte lätt att stå emot en sådan opinionsstorm

Förhoppningen om att lärarbristen skulle förbättra våra arbetsvillkor och löner är en chimär. Det handlar snarare om det sista hoppet till förbättring när man har tappat tron på att facken kan göra något. Bara inse att det inte finns någon snabb lösning och att förhoppningen om att någon annan skall förbättra lärarnas situation inte kommer att infrias. Lärarna får nog bita i det sura äpplet och inse att det är de själva som kommer att få göra det. Vägen framåt handlar om att renovera facken så att de kan bli användbara verktyg för att förbättra arbetsvillkoren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar