måndag 28 mars 2011

Peter, Jeanette, Richard och Solbritt

Saxat ur Miljöpartiets lokala handlingsprogram:

Du ska vara med och bestämma!

En förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle är att medborgarna är delaktiga och engagerade i samhällsbyggandet. Samtidigt som samhällsengagemanget och kunnandet om samhället ökar minskar intresset för partipolitik. Det är en utveckling som vi får anpassa oss till, och förändra det demokratiska arbetet genom att flytta makten från de slutna rummen ut till medborgarna

Fina ord men tydligen betraktar miljöpartiets kommunfullmäktige ledamöter Peter Groth, Jeanette Thelander, Richard Larsson och Solbritt Lindborg detta som inte förpliktigande valfläsk. Hur skall man annars uppfatta att de stödjer majoritetens förslag till beslutsordning för det nya badhuset.

Förslaget går i korthet ut på att: Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att bestämma, innehåll och funktioner, driftsformer, och avsätta plats åt utomhusbassängen. Miljöpartiet vill alltså att den slutna herrklubben kommunstyrelsen skall få fatta alla beslut om det nya badhuset. Tex om det skall bli en 25 meters bassäng eller en 50 meters bassäng. Är i och för sig inte specialist på badhus men skillnaden i bassänglängd innebär nog också en rejäl skillnad i kostnad. Men enligt Peters svänggäng så är detta inget som kommunfullmäktigeledamöterna skall behöva bry sig om.

Fast vi skall kanske inte vara så förvånad över miljöpartiets konstiga tolkningar av sitt lokalpolitiska program.

  • Flytta makten från slutna rum betyder enligt Peter, Jeanette, Richard och Solbritt att allt skall bestämmas av herrklubben kommunstyrelsen.
  • Motstånd mot badhuset som Peter, Jeanette, Richard och Solbritt gick till val på - betydde i praktiken ja till badhuset bara vi får en rapport från cykelfrämjandet.
  • Före valet så argumenterade Peter, Jeanette, Richard och Solbritt för en skatthöjning ( ville höja mest av alla partier i kommunen) - de menade att välfärden måste få kosta. Efter valet så röstade de för oförändrad skatt. (Konsekvenserna kan ni se här)
  • Miljön är också viktig för Peter, Jeanette, Richard och Solbritt - därför har de gått i allians med Hässleholms moderaternas ordförande Ernst Herslow. En av Sveriges ledande klimatförnekare ( Här och Här )
Skall bli intressant att följa vad miljöpartiets dynamiska kvartett mer skall hinna "omtolka" av det de lovade väljarna i valrörelsen. De har utan tvekan hittills varit duktiga att slänga sina vallöften i papperskorgen. Men så har de också fått ett par extra nämndplatser av Urban Widmark (m) som tack för besväret.

Henrik

Nsk Nsk Nsk

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar