torsdag 28 januari 2010

Reklamkostnad per elev


På Wendesgymnasiet ( kommunal) i Kristianstad går det 675 elever. Skolan lägger ut ca 100 000 kronor per år på reklam. Det blir 148 kronor per elev.

På Kristianstads Praktiska Gymnasium (friskola) går det 54 elever. Skolan lägger ut ca 110 000 kronor per år på reklam. Det blir 2037 kronor per elev.

På Framtidsgymnasiet Kristianstad (friskola) går det 317 elever. Skolan lägger ut 200 000 kronor per år på reklam. Det blir 631kronor per elev.

(Som jämförelse)

Andra skolkostnader för gymnasiet (friskolor)

Elevvård (riksnitt 2008) 1250 kronor

Skolmåltids kostnad för friskolor (rikssnitt 2008) 5200 kronor

Läromedel/utrustning/ skolbibliotek (riksnitt 2008) 8800 kronor

Undervisning (riksnitt 2008) 36000 kronor

Andra skolkostnader för gymnasiet (kommunala skolor i Kristianstad

Elevvård (2008) 1460 kronor

Skolmåltidskostnad (2008) 4400 kronor

Läromedel/utrustning/ skolbibliotek (2008) 6700 kronor

Undervisning (2008) 42000 kronor

Reklamkostnaderna håller på att bli en gökunge som tar allt mer och mer av skolornas budget.

Henrik


KB KB2 KB3 KB4

Skolverket

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar