måndag 4 januari 2010

Försvara arbetsrätten

Norra Skåne fortsätter sin kampanj för försämrad arbetsrätt. Det räcker tydligen inte med lägre ungdomslöner, försämring av lagen om anställningsskydd (LAS) osv. Nu har ledarredaktionen börjat plädera för införandet av ett gästarbetarsystem.
Gästarbetarsystem innebär i praktiken man inför olika rättigheter för olika grupper på arbetsmarknaden. Vissa har rätt till pension, sjukförsäkring och anställningsskydd. Andra står utanför systemet och får därmed en betydligt svagare position på arbetsmarknaden. Som ett brev på posten kommer dessa människor att utnyttjas av hänsynslösa arbetsgivare. Lägre lön, längre arbetsdagar och om de protesterar så åker de ut ur landet. Vi får ett låglöneproletariat som kan utnyttjas hänsynslöst och sedan kastas ut.
Effekten blir ökad lönekonkurrens på hela arbetsmarknaden och en försvagning av alla arbetares rättigheter. Givetvis så kommer arbetsgivarna att först anställa någon som har färre rättigheter och färre möjligheter att påverka sin situation.
Vi behöver en stärkt arbetsrätt t.ex. förbud mot avsked i vinstrika företag, fackligt veto mot företagsutflyttningar, förbud mot privata arbetsförmedlingar osv.
Henrik
Skånskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar