fredag 8 januari 2010

Arbetslösheten

Arbetslösheten stiger kraftigt i Sverige, 6400 personer varslades under december månad ilandet varav 1200 i Skåne. Över en kvartsmiljon är nu arbetslösa i Sverige. Fler och fler tvingas ut i ett passivt bidragstagande och menlöst CV-skrivande på arbetsförmedlingen. Allt i en fruktlös jakt på snabbt försvinnande arbeten.
Samtidigt så går vårdpersonalen på knä, på dagis ökar barngrupperna, lärarkåren minskar osv.
Istället för att betala arbetslösa för att inte arbeta vore det bättre att vi betalade dem för att arbeta. Det snabbaste sättet att få ner arbetslösheten är att anställa folk i den offentliga sektorn. 200 000 tusen nya arbeten inom vård, skola, omsorg och fritid skulle förbättra situationen avsevärt. Pengarna finns till att betala en storsatsning på utbyggnad av den offentligsektorn - om vi slutar att betala ut bidrag till bankerna, använder bidragspengarna till riktiga arbeten istället och slutar slösa skattemedel på överklassen så skulle kostnaden för 200 000 nya arbeten täckas.
Henrik

Kb HD

5 kommentarer:

 1. Arbetslösheten idag är på samma nivå som hösten 2006. Vad det gäller ungdomsarbetslösheten är den exakt lika stor nu som för 3 år sedan (24,6%), då under socialdemokratiskt styre med V och Mp som stödpartier. Då befann vi oss i en högkonjunktur men nu har vi genomlidit den värsta finanskrisen sedan 30-talet. Med socialistiskt styre hade arbetslöshetssiffrorna varit mycket högre och krishanteringen avsevärt sämre. Högre a-kassa skapar inte fler jobb!

  SvaraRadera
 2. Vad menar Henrik med: "om vi slutar att betala ut bidrag till bankerna, använder bidragspengarna till riktiga arbeten istället och slutar slösa skattemedel på överklassen"
  Vad är det för nonsens och klasskampsretorik utan innehåll. Nonsens! Detta stämmer ju inte! Varken banker eller "överklass" får ju bidrag!

  SvaraRadera
 3. Till anonym - var har du varit det senaste året - på mars. Om du inte tror mig så kanske du tror ekonomituidningen e24 - http://www.e24.se/business/bank-ochfinans/sluta-dalta-med-krisbankerna_1380179.e24 Ett annat tips innan du skriver okunniga kommentarer - googla.
  det är borgarregeringen som bedriver klasskamp. Höjda akasse avgifter, försämrade akasse regler, nedrustningen av sjukkassan,utförsäljning av gemensam egendom osv kombinerat med borttagandet av förmögenhetsskatten, borttagandet av fastighetskatten och diverse andra skattesänkningar som framförallt har gått till de redan välbeställda.

  Högre akassa ger mäniskor trygghet och försörjning effekten blir att de efterfrågar mer varor och tjänster. De som riskera att förlora jobbet när trygghetssystemen är undermåninga börjar att tokspara = minskad efterfrågan och stigande arbetslöshet.

  SvaraRadera
 4. Men snälla Henrik, skattesänkning innebär att man får behålla mer av sin lön - egna intjänade pengar. Bidrag är att man får ta del av någon annans pengar! Två helt olika saker!
  Sverige har ett skattetryck motsvarande ca 50% av BNP. Vi har sett vad det ekonomiska system du förespråkar leder till, Sovjetunionens kommunistdiktatur gick under. Planekonomi fungerar bevisligen inte.

  SvaraRadera
 5. Bara en grej, a-kassa (vilket jag antar att du menar) är inget bidrag. Det är en försäkring. Skattesänkning leder inte alls till mer pengar i fickan - för alla. Det är överklassen som tjänar på det. En oproportioneligt liten del av sveriges befolkning äger en oproportioneligt stor del av sveriges tillgångar. Omfördelning av resurserna (genom bla skatter) är nödvändigt för att bekämpa klassklyftorna

  SvaraRadera