torsdag 7 januari 2010

Arbetslösheten stiger i Göinge

Årets sista vecka var 1626 personer öppet arbetslösa i Hässleholm, en uppgång med 16 personer från veckan innan. Antalet långtidsarbetslösa var 554 personer. Antalet arbetslösa i Östra Göinge var 443 personer en ökning med 4 personer från veckan innan. Motsvarande siffror för Kristianstad 2551, + 10, Bromölla 367, +4. Sammanlagt så var det 4987 personer arbetslösa i Nordöstra Skåne.
Utöver de drygt sextonhundra arbetslösa i Hässleholm så till kommer 991 personer som deltog i någon typ av program som arbetsmarknadsutbildning, praktik eller ungdomsinsatser.
För en stor del av Göingeborna så blir det inget gott nytt år. Arbetslösheten kryper stadigt uppåt. Bara för att börskurserna stiger så innebär det inte att arbetslösheten minskar. Som grädde på moset kan de arbetslösa se fram emot en skattehöjning - de blir nu av med jobbskatteavdraget.
Bankerna som orsakade krisen - höjer däremot bonusutdelningarna till direktörerna.
Henrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar