onsdag 24 november 2010

Dödskolelistan

Pressmeddelande


Ny skoljämförelse hemsida för norra Skåne lanserad. Dödskolelistan (http://dodskolelistan.wordpress.com/) rankar gymnasieskolorna i Skåne nordost i tre kategorier, lärartäthet, elevstöd och lärarnas utbildningsnivå. Vi rankar skolorna enbart utifrån offentlig statistik från skolverket. Syftet är att ge elever och föräldrar ett enkelt och pedagogiskt verktyg för att bedöma kvalitén på de olika gymnasieskolorna i Skåne nordost.

De värstingskolor som satsar minst resurser på eleverna delar vi ut en dödskalle till i varje kategori. En dödskalle kan vara en tillfällighet men får en skola två eller fler så kan utbildningens kvalité stark ifrågasättas. Alla skolor får lika stora resurser per program och elev från respektive kommun. Men det innebär inte att skolorna lägger lika stora resurser på eleverna.


Dödskolelistan är en motvikt mot skolornas förskönade reklam. Läser man skolornas egna reklamalster så är alla skolor bäst. Inte lätt för en femtonåring elev eller dennes föräldrar att bedöma vilka skolor som är bra eller dåliga utifrån skolornas egna reklamalster.Dödskolelistan publicera hårdfakta om skolorna, fakta som många skolor inte vill att elever och föräldrar skall läsa innan gymnasievalet.

All fakta finns på www.skolverket.se men osorterat och ”gömt” djupt ner i en databas.

Dödskolelistan hoppas bli skolvärldens variant av Pensionärernas Riksorganisations (PRO) matkassejämförelse. Vi kommer att bygga ut Dödskolelistan till fler orter och uppdatera den årligen så fort ny statistik publiceras av skolverket.

Det är Socialistiska Partiet i Skåne som har startat och driver Dödskolelistan.

Listan lanseras med flygbladsutdelning utanför gymnasiemässan i Hässleholm onsdagen den 24 november kl 1700.Henrik

Nsk

Dödskollistan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar