fredag 22 oktober 2010

Vinst sänker kvalitén

Anledningen till att någon startar en friskola är att man vill tjäna pengar inte för att man vill utveckla verksamheten. När . När friskolereformen infördes 1992 var det visserligen ett antal pedagoger som drevs av lusten att utveckla något nytt. Men sen dess har de alla flesta pedagogdrivna friskolorna köpts upp av stora skolkoncerner som bara är intresserade av högsta möjliga avkastning. Självklart blir kvalitén sämre om inte alla pengarna används till verksamheten. Varje miljon som delas ut i vinst hade istället kunnat användas till lärarlöner, studiebesök, klassresor, datorer eller något annat som hade gynnat elevernas utbildning.
Att kunderna – medborgarna – haft för svårt att välja bort de dåliga alternativen är visserligen
sant som Norra Skåne hävdar, tyvärr så drar inte norran den logiska slutsatsen att privata vinstdrivna skolor inte fungerar. Anledningen till det är att utbildning inte är vilken vara som helst. Köper jag en läsk som visar sig smaka dåligt så kommer jag att välja ett annat märke nästa gång. När det handlar som små varor som vi köper ofta så fungerar utsorteringen av dåliga alternativ. Men köper jag en bil som jag blir missnöjd med så får jag dras med den ett antal år. Problemet med utbildning är när jag väl har gjort mitt val så är det svårt att välja nytt - jag är fast. Det är också svårt för eleverna att bedöma om verksamheten är bra eller dålig. Det är bara när det finns uppenbara brister som det märks. Kunskapsbristerna upptäcks först efter utbildningen när man har kommit in på högskolan eller fått ett arbete inom den sektor som man är utbildad. Kvalitetsbrister kan skolorna också dölja med en stor reklambudget. Utbildningssektorn går inte att likställa med läsk eller andra dagliga konsumtionsvaror för i praktiken kan "kunden" inte välja om. Konkurrens och vinst är på väg att förstöra det svenska skolsystemet. Förlorarna är eleverna, föräldrarna och samhället och vinnarna är skolprofitörerna. Det är tydligt vilken sida som Norrans ledaravdelning stödjer

Henrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar