fredag 7 maj 2010

Elevdatorer - tveksamt

Karlskrona kommun funderar på att ge alla grundskoleelever och gymnasieelever en egen dator. Jag ställer mig lite undrande till det pedagogiska värdet av en sådan satsning och även prislappen. Det är mycket möjligt att det behövs en förstärkning av IT resurserna men att ge alla elever en egen dator är nog att ta i för mycket. Kostnadsmässigt så innebär det även en massa andra kostnader än inköp och underhåll av datorerna. Troligtvis så kommer det att behövas installeras en mängd el-kontakter i varje klassrum. Annars är risken stor att batteriströmmen tar slut mitt under en lektion. Det kommer att behövas låsbara datorskåp till alla elever på grund av stöldrisken. Support personal i tillräckligt stor omfattning så eleverna inte behöver vänta i veckor på att få datorn reparerad eller virussanerad. Kostnaderna sticker iväg och en risk blir då att kommunen inte kommer att ha råd att köpa in de vanligaste datorprogrammen utan elever får använda gratisprogram som tex staroffice med de anpassningsproblem som det medför, i och för sig överkomliga problem. Nätverken på skolorna måste också byggas ut kraftigt för när 100 tals elever samtidigt börjar surfa och ladda ner från nätet behövs kraftiga nät om inte hela systemet skall sega ihop. En annan stor kostnad är att om hela potentialen av datoriseringen skall utnyttjas så måste det till en kraftig kompetenshöjning bland lärarna.
Pedagogiskt så finns det fördelar och nackdelar med att eleverna har en egen dator. Nackdelarna är att eleverna kan fälla upp sin laptop under lektionen och sitta och surfa, spela, chatta, maila och göra annat under lektionstid. Risken ökar också för fler "klipp och klistra arbeten". Vissa elever sitter redan många timmar om dagen framför datorn, ytterligare datortid är knappast bra för dem.
Fördelarna är att elevernas inlämningsarbeten kan se snyggare ut, de är en hjälp till de med läs och skrivsvårigheter. Om det byggs upp ett konferenssystem så kan lärarna lägga upp material och förklaringsexempel på nätet så att eleverna alltid har tillgång till lektionsmaterialet osv. Givetvis så underlättar och en totaldatorisering kontakten mellan lärare och elev.
Jag undrar om det inte finns både billigare och bättre satsningar är datorer till alla elever. En sådan satsning skulle vara att som i England införa "smartsbord" i alla klassrum. En annan åtgärd för att höja elevernas lärande är en kraftig satsning på att höja lärarnas kompetens.
Mer personal i skolan fungerar också. Karlskrona kommun bör nog ta sig en rejäl funderar innan de delar ut datorer till alla elever.


Henrik
BLT

1 kommentar:

  1. Håller helt med! Satsa på museer, bio, utflykter, vandringar och idrott istället.

    SvaraRadera