måndag 26 april 2010

Ring regeringen!

Håkan Karlsson, Kristianstads Mark- och exploateringschef beskriver läget på bostadsmarknaden perfekt "Problemet är att hitta de som vågar sätta spaden i marken". Ett annat problem är att det som byggs inte är det som efterfrågas, Kristianstadsborna vill ha billiga hyreslägenheter inte villor och svindyra borätter. Borgarna i kommunen försöker lösa problemet med att "resonera med byggherrarna". Troligtvis en fin omskrivning för olika former av kommunalt stöd, billiga tomter, rabatt på anslutningsavgifter, förändringar i detaljplanen osv.
En av de stora anledningar till att det här problemet har uppkommit är faktiskt de styrande i Kristianstad. De gick till val på bland annat slopade räntebidrag till byggandet av hyresfastigheter. Resultatet ser vi nu - byggkostnaderna har blivit så höga att ingen har råd att hyra en lägenhet längre. Ett upprivande av borgarnas egen politik skulle hjälpa en hel del. För att i grunden lösa problemet behöver vi ett nytt miljonprogram för bostadsbyggande och klimatanpassning.
Henrik
KB KB KB
Bloggar 1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar