måndag 19 april 2010

Finns fler exempel

Dr Atul Gawade i USA lanserade för några år sedan - checklistor för åtgärder före, under och efter operationer. Resultatet blev att dödligheten minskade med 46%. Anledningen till resultatet är att vården har blivit så komplicerad att risken för missgrepp ökat markant.
Dr Gawades listor är ett exempel på hur billiga, lågteknologiska metoder för förbättringar ofta förbises i ett kapitalistiskt samhälle därför att ingen kan tjäna pengar på dem. Astra eller något annat läkemedelsbolag hade slängt checklistorna i papperskorgen därför det hade inte gått att tjäna några pengar på listidéen.
När vården blir bättre och framgångsrikare ökar behovet av checklistor. För vården blir samtidigt mer komplicerad och ingen person kan hålla allt som behövs i huvudet.
Checklistorna blir då ett sätt att för arbetslaget att hantera den kollektiva kunskapen. Men för att det skall fungera så måste arbetslaget vara jämlikt annars törs inte sjuksköterskan påpeka för kirurgen att han har glömt något eller för den delen undersköterskan till sjuksköterskan.
En slutsats av det här är att - den utveckling vi ser inom sjukvården kräver en jämlik organisation och att de stora vårdförbättringarna inte kan lösas på privatväg.

Henrik

NPR Checklista internationalen
NSK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar