lördag 3 april 2010

Marknadsmyter

(insändare i dagens Norra Skåne)


Ernst Herslov orerar mot skattehöjningar i sin senaste insändare. Påståendena staplas på varandra, tyvärr så är Herslovs påståenden i ekonomiska frågor lika dåligt underbyggda som hans påståenden i klimatfrågan. Han hävdar att sänkta skatter leder till fler jobb. Men det finns det inga belägg för, däremot finns det tydlig statistik från SCB som visar att högre skatter ger fler jobb. Det är ganska självklart egentligen. Sänkta skatter skapar inte mer pengar utan flyttar endast köpkraft från den offentliga sektorn till den privata sektorn. Den offentliga sektorn lägger sina resurser framförallt på löner till skol-, vård- och omsorgspersonal. När man minskar resurserna till den offentliga sektorn och överför dem till den privata sektorn så förändras också hur pengarna används. I den privata sektorn används pengarna framförallt till privatkonsumtion t.ex. till ny platt-tv, semesterresor eller kläder. Men dessa varor och tjänster tillverkas inte i Sverige utan utomlands. Konsekvensen av Ernst Herslovs och moderaternas skattesänkningsiver är att offentliga arbetstillfällen försvinner från Sverige och privata arbetstillfällen ökar i Kina.

Vi kan minska arbetslösheten och samtidigt få en kvalitativ vård, omsorg och skola om skatten höjs för den välbeställda övre medelklassen

Henrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar