fredag 11 september 2009

Dystert läge i AfganistanTalibanerna expanderar snabbt: Läget i norra Afghanistan försämras fort
Föregående kartor från ICOS ( International Council on Security and Development)visade en stadig ökning av talibanernas närvaro i hela Afghanistan..

I november 2007 bedömde ICOS att talibanerna hade en ständig närvaro i 54% av Afghanistan, och i november 2008, enligt samma metod, blev resultatet ett konstaterande att talibanerna hade en permanent närvaro i 72% av landet.
Den nya kartan visar att talibanernas uppror har fortsatt att expandera över Afghanistan. Idag bedömer ICOS att talibanerna har en permanent närvaro i 80% av landet. Den mest dramatiska förändringen de senaste månaderna är den försämrade situationen i norra Afghanistan, som tidigare var en av de mest stabila delarna av Afghanistan. Provinserna såsom Kunduz och Balkh nu hårt drabbade av talibanernas våld. Över hela norra Afghanistan, har det skett en dramatisk ökning av andelen upproriska attacker mot internationella, afghanska regeringen och civila mål, konstaterade Alexander Johansson, analytiker på ICOS.

"Åtta år efter 9 / 11 attackerna, är talibanerna tillbaka i nästan varje hörn av Afghanistan", sade Jackson.
( översatt från uruknet.info)
Trots den nuvarande politikens misslyckande skriver Kristiandstadsbladet på ledarplats "Det är i detta sammanhang viktigt att vara ännu tydligare med att ingen motsättning finns mellan civila insatser och militär närvaro. Utan säkerhet går det inte att bygga upp samhällen och utan internationell närvaro kommer säkerhetsläget att förvärras radikalt."
Vad KB föreslår är att Sverige, EU och USA satsar ännu mer på en politisk inriktning som har varit och är ett totalt misslyckande. Vad KB inte inser är att den utländska militära närvaron är huvudorsaken till det förvärrade säkerhetsläget. Skulle de utländska ockupationstrupperna, svenska som amerikanska dras tillbaka så skulle oroligheterna drastiskt minska och säkerhetsläget förbättras. Det är kampen mot ockupationen och den korrupta regimen som gör att afghanerna stödjer talibanerna. Inte någon afghansk önskan av att få leva i ett religiöst fundamentalistiskt "paradis" som KB tycks tro. Ett tillbakadragande av alla internationella styrkor skulle på ett effektivt sätt förbättra säkerhetsläget och minska afghanernas stöd till talibanerna.
Den här konflikten kommer aldrig att lösas genom utländsk ockupation – Ta hem de svenska trupperna NU!

Henrik
uruknet
KB
Kilden och Åsman
Kilden och Åsman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar