onsdag 15 juni 2011

Lägg ner BUN!

Humanistprogrammet startas inte, hantverk och industri läggs ner, ingen media inriktning på samhällsprogrammet osv. Det verkar som om att BUN inte har några visioner överhuvudtaget när det gäller den framtida gymnasieskolan i Hässleholm. Det enda som betyder något för Johan Berglund och den styrande snålbudgetalliansen är antalet sökande. Visst kan man förstå att det kan behövas ett intagningsstopp något år om det är riktigt få sökande till ett program. men bara för att det är få sökande ett år finns det ingen anledning att stoppa intaget de kommande två åren. Kostnaden för att försöka starta humanistprogrammet HT 12 är minimalt. Det enda som hade behövts var att låta programmet vara med i reklambroschyrerna.

Börjar undra vad vi skall ha BUN till. Den nya BUN majoritetens politik verkar gå ut på att passivt invänta resultatet av elevernas val och därefter besluta om vilka utbildningar som skall läggas ner. För detta så behövs det ingen nämnd utan det räcker med ett dataprogram som automatiskt skickar ett standardmail till de elever som har sökt program med få sökande. "Tack för din ansökan men programmet kommer inte att startas. Vänligen sökt något annat"

Tyvärr så har kommunen begåvats med en majoritet i Barn- och Utbildningsnämnd som består av visionslösa valfrihetstalibaner som inte har något annat mål med sitt uppdrag än att klara budgeten. Tragiskt

Henrik

NSK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar