torsdag 23 juni 2011

Detta var droppen – ockupera Saab! Ställ om produktionen och rädda jobben!

Detta var droppen – ockupera Saab! Ställ om produktionen och rädda jobben!


Dagen före midsommar
får personalen på Saab reda på att de inte får någon lön. De ansvariga på Saab kan heller inte säga när det blir någon lön eller om det blir någon. Det här borde ju vara droppen som får bägaren att rinna över.

Dags att ockupera fabriken och frånkänna ägarna all rätt. Spektaklet har fått fortgå alltför länge medan regeringen tittat på. Äventyrare, spekulanter och klåpare har fått hålla på och bedriva ett spel som liknar rena cirkusen.

Det har från början stått klart att det är kört för Saab som bensinbilstillverkare. Det råder överkapacitet i den globala bilindustrin. Det finns ingen plats för Saab. Samtidigt står det lika klart att Sveriges, Europas och stora delar av världens transportsystem är ohållbart. Det gäller inte minst massbilismen.

En omställning mot kollektivtrafik och förnyelsebar energi är oundviklig. Istället för att nu låta marknadskrafterna lägga ner Saab och göra tusentals arbetslösa så bör Saab förstatligas under de anställdas kontroll. För att göra fabriken i Trollhättan till del i en satsning på ett hållbart trafiksystem.

En bilindustri är en fantastisk resurs och organisation för massproduktion av allt som behövs för en klimatomställning i Sverige. Med en omställning av produktionen kan nyttiga saker produceras; spårvagnar, lok, solcellsanläggningar, vindkraftverk, biogasbilar osv.

Möjligheterna finns. På sikt är detta ändå en nödvändighet. Men nu finns möjligheterna att rädda jobb och kompetens och styra in på nytt spår i god tid. Det kommer dock inte att ske på initiativ av vare sig högerregeringen eller den kraftlösa oppositionen. Initiativet måste komma från gräsrötterna.

Artikeln är skriven av Ronny från SP-Malmö, och ursprungligen publicerad på Röda Malmö.


Norran

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar