måndag 31 januari 2011

SJ går med håvenVår kampanj för ökade anslag till järnvägstrafiken startade idag i ett vintrigt Hässleholm med en insamling till SJ. Namnet på kampanjen är "Skänk en slant - stöd SJ". Vi stod utanför järnvägsstationen och skramlade in pengar till SJ. Förhoppningsvis så får vi tillräckligt med pengar så det räcker till ett nytt hjul till x2000. Glada och förvånade resenärer skrattade och skänkte en slant till SJ.
Det var lättinsamlat och trevligt då många resenärer skrattade och uppmuntrande oss att fortsätta.


Vi delade också ut ett flygblad till resenärerna. (nedan)

Stöd SJ - skänk en slant!


När regeringen inte vill ta sitt ansvar för en fungerande järnvägstrafik
så återstår inget annat än att vi resenärer får ta vårt ansvar. Därför
startar vi en insamling till SJ. Förhoppningsvis kommer de insamlade
medlen att förhindra förfallet en aning. Varje krona som samlas in blir
en skammens peng för de ansvariga.

Förseningar, dåligt vinterunderhåll och spruckna hjul har blivit en vardaglig upplevelse för oss tågresenärer. Resultatet av en tjugoårig nedrustning och avreglering av järnvägen. De senaste tio åren har 1500 banarbetare avskedats samtidigt som anbudsräknare har anställts i drivor. I dag finns det två snölok - för tio år sedan fanns det tjugo. Vi resenärerna kan med andra ord se fram emot fler och längre förseningar, fler nedrivna kontaktledningar, fler sprickor i hjulen, fler…

För att hela Sverige skall fungera och för miljöns skull kräver vi:

• Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt. Minst 8 miljarder kronor per år behövs enligt verkets egna beräkningar.

• Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.

• Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige.

Om du vill ha en förändring av järnvägspolitiken så kan du:

Skicka ett mail till ansvarige infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd varje gång tåget är försenat:
registrator@enterprise.ministry.se

Skriv på tågupprorets namninsamling
för högre anslag till järnvägen
www.tagupproret.se

Vi kommer att fortsätta att samla in pengar veckan ut. En mycket rolig och väl emottagen kampanjstart.

Henrik

KB NSK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar