torsdag 20 januari 2011

Hässleholms Arena - tveksamt

Kommunalråden har bestämt sig för att satsa 100 miljoner på en ny elitanläggning på Österås. Det är inte allt för lätt att ta ställning till satsningen utifrån de knapphändiga uppgifterna som har presenterats. Men några små kommentarer och funderingar.
Upplägget verkar vara finaseringen av bygget skall ske i ett gemensamt bolag som ägs av kommunen (50%), föreningar 12,5% och näringslivet 37,5%. Kommunen går in med 10 miljoner, föreningarna med 2,5 och näringslivet med 7,5 miljoner. Detta enligt tidningarna men kommunen går egentligen in med mer. Kommunen går också in med tomten som är värd ett antal kronor.

Den stora frågan - vad kommer driften att kosta och vem skall betala den?
publikintäkterna från två herrklubbar i div 3 klubbar lär inte räcka långt. De två damlagen lär inte hellre dra några större publiksiffror. Klubbarna vill nog inte att alla intäkter från biljettförsäljningen skall gå till planhyra.
Inkomstmöjligheten som återstår är konserter och mässor. Att tjäna pengar på konserter och mässor är inte helt lätt. Det finns ett flertal etablerade mässorbolag i Sverige och de har alla en stab av driftiga personer som arbetar på heltid med att locka olika mässor till sig. Mässor droppar inte in av sig själv – risken är att de enda mässor som bolaget lyckas locka är de mässor som kommunen anordnar själv tex gymnasiemässan. De förutsätter också en välutrustad arena som har behövlig utrustning som behövs för mässor. Den utrustningen är inte billig - betvivlar starkt att den ryms inom de 100 miljonerna som bygget beräknas kosta.

På den lilla marknaden för konserter och mässor här i nordskåne finns också den nybyggda Kristianstad Arena - en tuff konkurrent.
Det behövs inomhushallar i Hässleholm men det hade varit bättre att förlägga den till HTS som behöver en ny idrottshall i och med sammanslagningen med Linneskolan. Tyvärr så verkar kommunen mer intresserad av att satsa på fotboll än på skolan.


Beslut om detta skall tydligen tas redan i juni - varför denna brådska? Det behövs tid för att göra en rejäl utredning och för att medborgarna skall få möjlighet att ta ställning - skjut på beslutet!

Några snabba funderingar - återkommer med mer när mer information kommer från kommunen.

Henrik

NSK NSK Hässleholms kommun KB KB KB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar