måndag 22 mars 2010

Upprustning behövs.

Ruttna sliprar misstänks ha orsakat olyckan på kristiandsstads bangård där ett tågsätt med väteperoxid välte och spårade ut. Som tur var så blev ingen skadad. men olyckan är en rejäl varningssignal som de styrande måste ta på allvar. det är inte bara Kristianstads bangård som behöver rustas upp utan stora delar av regionalbanorna Sverige är i bedrövligt skick. Tyvärr så är alliansregeringen mer intresserad av att satsa på klimatförstörande motorvägsprojekt runt Stockholm än på järnvägen. När det skall satsa på järnvägen så är det prestigeprojekt som höghastighetståg som prioriteras. I och för sig inget fel med höghastighetståg men först måste det till en kraftig upprustning utbyggnad av nuvarande järnvägssystem, ny sliprar, elektrifiera, ny räls, förlängda perronger, fler tågstopp, nya regionbanor osv. Först därefter bör vi satsa höghastighetsjärnväg.

Henrik

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar