onsdag 31 mars 2010

e-postaktion för miljön

Miljöförbundet Jordens vänner har dragit igång en e-postaktion för att förmå opposition att säga nej till "Förbifart Stockholm". Något som Röda Göinge stöder helhjärtat

S, V och MP SÄG NEJ TILL “FÖRBIFARTEN”!

Den s.k. “Förbifart” Stockholm kommer att öka utsläpp och bromsar investeringar i kollektivtrafiken. Om oppositionen tar klimatfrågan på allvar måste de säga nej till ”Förbifart” Stockholm. Skicka ett e-postmeddelande till S, V och MP för att låta dem veta vad du tycker!

Till S, V och MP:

SÄG NEJ TILL "FÖRBIFARTEN"!

Om oppositionen tar klimatfrågan på allvar måste ni säga nej till ”Förbifart” Stockholm. Det är en enormt stor investering som tar resurser från satsningar på kollektivtrafik, och som binder Stockholm vid ökad andel resor med bil för årtionden framåt. Detta i en tid då vi kraftigt behöver minska utsläppen och i en storstad där det är fullt möjligt att bygga en riktigt attraktiv kollektivtrafik. Många forskare har visat att det inte räcker med tekniska åtgärder på fordonen för att klara klimatmålen, det är också nödvändigt att minska vägtrafiken. Naturvårdsverket har också underkänt Förbifart Stockholm då den försvårar arbetet med att nå miljömålen.

Jag uppmanar er därför: Bygg ett klimatsmart Stockholm: SÄG NEJ TILL "FÖRBIFARTEN”!

Med vänliga hälsningar,

Skriv på här

Mer info

naturskyddsföreningen

rapport från naturskyddföreningen

Blogg Svensson Jinge HBt-sossen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar