torsdag 4 februari 2010

Skämmes, ta mej faan!Antalet sjukskrivna fördubblades på bara ett år i början av 2000-talet. Varför? Blev svenskens moral så kraftigt försämrad på denna korta tid? Statsvetaren Björn Johnsson har tittat närmare på statistiken. Ökningen berodde på att fler var sjukskrivna länge, inte på att fler människor sjukskrev sig, rapporterade radions nyheter i dagarna. Då pratade -inte minst politikerna och media- om vilket problem det var. Pratade gjorde man, men att ta reda på varför svenskarna var sjuka t ex för att rehabilitering minskat och sparats bort under 1990-talet, det gjorde man inte. Problemet formulerades som ”höga sjukskrivningstal” och regeringen Persson löste det genom att flytta en stor del av dem som väntade på rehabilitering till kolumnen ”förtidspensionerade”. -Kan man räkna kan man klara allt!


Nu har vi nya god-dagspiltar på regeringens taburetter och botandet av Sveriges sjuka har nya förtecken. Man kliver helt enkelt ur formuleringar om solidaritet med sjuka och svaga. Istället väljer man misstron och löser problemet genom att inte godkänna när någon säger att den är sjuk. Man kan helt enkelt neka att betala ut sjukpeng med hänvisning till att något av alla jobb som finns kan den sjuka göra.(Inga konkreta förslag, utan mera hypotetiskt i princip alltså.) Den sjuka bör söka ett sånt jobb, då kan hon räknas som frisk hur hon än mår. Man har t o m ambitionen att bota Cancer med den metoden.


Man kan tvinga läkarna att gå kurser för att kunna skriva sjukintyg som möjligen kan läsas av försäkringskassans mer eller mindre lindrigt medicinskt skolade tjänstemän för en ny bedömning av hälsostatus hos medborgaren som säger att hon är sjuk. Det stoppar en del från sitt eviga gnäll. -Kan man bara argumentationsteknik kan man fixa mycket.


Och man kan organisera om hela försäkringskassan så ingen kund får tala med en och samma handläggare om sitt fall. Det kunde leda till vantrivsel och sjukdom inom själva kassan. Då skulle de anställda kunna uppfatta hur fruktansvärt man demolerar folks liv och framtid med regeringens regler - och sjuka vill vi ju inte ha!


Sjukförsäkringspolitiken de senaste 10 åren har inte utgått från solidaritet och respekt för människovärdet -en gammal hederskodex i arbetarrörelsen. Den har utgått från borgerlighetens maxim: Att bli lurad är det mest pinsamma. -På sig själv känner man andra! Är sjukskrivningen hög så luras många! Vad som helst men inte det!


Politiken måste undersöka verkligheten och därefter söka lösa problemen i solidaritet med de utsatta.

Politiker som bryr sig mindre om hur sjuka folk är än hur höga sjukskrivningstalen är, skall inte ha din röst! De ska ”skämmes, ta mig faan!”


Kristina


NSK DM BLT HD SVd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar