torsdag 11 februari 2010

Ett alternativ

Åtgärder mot arbetslösheten - några förslag:
 1. Förstärk vården - våra gamla och sjuka behöver bättre omvårdnad och personalen måste få tid till att samtala med patienterna.
 2. Inför ett vård lyft: Satsa på vidareutbildning av vårdpersonalen och låt någon arbetslös få vikariera för den som utbildar sig.
 3. Återinför friåret - men med förenklade regler - låt oss dela på arbetslösheten.
 4. Rusta upp skolor och offentliga byggnader - byggkostnaderna är låga nu.
 5. Satsa på att klimatsäkra Sverige - energibesparingar, järnvägssatsningar, alternativa energisatsningar. bra för klimatet och det skapar också arbetstillfällen.
 6. Satsa på kommunala ungdomsjobb.
 7. Dela på jobben - inför 6 timmars arbetsdag.
 8. Anställ folk i den offentliga sektorn istället för att betala ut arbetslöshetsunderstöd till dem - kostar ungefär lika mycket.

Betalningen för det här kan vi ta från tex:
 1. Sparka alla idiotiska sk Jobbcoacher.
 2. Sluta slösa pengar på bankerna.
 3. Beskatta bonusar - Nordea ska nu betala ut 2,8miljarder i bonus till cheferna - det handlar om stora pengar
 4. Återinför förmögenhetsskatten.
 5. Återinför en reformerad fastighetskatt - Göran Persson kan gott betala fastighetskatt.
 6. Höj värnskatten
 7. Sluta slösa skattepengar på klimatförstörande satsningar som SAS och "förbifart Stockholm"
 8. Sluta slösa pengar på att delta i den amerikanska ockupationen av Afghanistan.

Pengar finns för att skapa ett rättvist, jämlikt Sverige med full sysselsättning. Det som inte finns är ett vettigt politiskt alternativ som driver en rättvis och jämlik politik.

Henrik


e24 kb hd hd nsk Skånskan

1 kommentar: