onsdag 26 mars 2014

Protokollförs inte!

 image
 

Möten i parlamentarikergruppen protokollförs inte - så praktiskt. Våra kommunalpolitiker har skapat en informell grupp som diskutera politikerarvoden utan protokoll. Tyvärr så verkar det här hur handlingar skall hanteras vara sorgligt eftersatt i den här kommunen. Underskrifter saknas, datum  saknas, granskare får inte tillgång till handlingarna förrän tidningarna börjar granska ärendet.

Men visst är det praktiskt att diskutera sina egna löner utan att de protokollförs. Knappast demokratiskt med säkert med goda resultat för de inblandade. Pär Palmgren erkänner tex att han inte skulle säga nej till att stoppa ner handen i syltburken.

Förstår också att de motiverar de förslagna löneförhöjningarna med att de har halkat efter andra kommunala chefer. Det skulle knappast gå att motivera löneförhöjningar utifrån hög kompetens utan att bli utskrattade. Inte efter Pärleporten, Garaget och Dyrporten.
Nej sänk lönerna för kommunalråden rejält. Istället för att koppla lönerna till riksdagsarvodena så borde kommunalrådslönerna kopplas till kommunalarbetarnas löner. Vill politikerna höja sina arvoden med 10 procent så får de också höja kommunalarbetarnas löner med 10 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar