tisdag 17 maj 2011

Varför läggs inriktningen ”Lastbil och mobila maskiner” ner på Fordons- och Transportprogrammet i Hässleholm?


Inga jobb?– Vid alla kontakter med branschen uttrycks en stor oro för att tillgodose rekryteringen av ”tunga” mekaniker i framtiden. Företagen står alltid med öppna armar när vi skickar ut våra elever på praktik och av dagens ”tunga” treor på Jacobsskolan har redan 6 av 9 erbjudits jobb, en månad innan skolan slutar!

Arbetsförmedlingens ”Yrkeskompass” visar att det är stor efterfrågan på Lastbils och maskinmekaniker i hela landet och i Skåne är efterfrågan ännu större.

Efterfrågan kommer heller inte att minska om man tittar fem eller tio år framåt.

-Enligt Björn Bäckström maskinleverantörernas förening så finns det ett behov av ca 300-350 servicetekniker per år i Sverige under de närmsta fem åren (Servicetekniker är en mekaniker med mobil verkstad för tunga maskiner). Det utbildas idag ca 100st, vilket innebär ett årligt underskott på ca 200-250st.

Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) håller på med en kartläggning av behovet för ”tunga” mekaniker. Denna beräknas vara klar i juli 2011. Men behovet är mycket stort utifrån den förhandsinformation vi har fått. Behovet av ”tunga” mekaniker överstiger med råge behovet av personbilsmekaniker/tekniker vilket också är stort .

- Kommunen har beslutat att satsa stora pengar på att utveckla Hässleholm Nord. Att satsa på att utveckla Hässleholm till ett logistikcentrum och samtidigt lägga ner utbildningen för tunga fordon, verkar inte så genomtänkt.

För få sökande? Färre söker till yrkesprogram i hela Sverige. Orsaken är nog att eleverna felaktigt tror att man inte kan bli behörig till högskolan på de yrkesföreberedande programmen. Något som går att rätta till med framtida informationsinsatser.

– Historiskt sett har det alltid varit så att eleverna mest är intresserad av personbilar när de söker till fordonsprogrammet. När de sedan fått känna lite på grejerna och fått mer kunskaper så utvecklas intresset och ungefär hälften av eleverna söker sig till tunga sidan i inriktningsvalet.

Av dagens ”tunga” treor var det inte EN ENDA som var intresserad av den tunga sidan när de började åk1 på fordonsprogrammet, ändå blev det en full klass!

Intresserade elever finns! I den nya läroplanen är fordonsutbildningen mer yrkesinriktad än tidigare. Även obehöriga elever kan bli utmärkta mekaniker. Ofta är det så att de som har bekymmer med kärnämnen är mer praktiskt lagda och skulle kunna passa utmärkt in på fordonsprogrammet där de kan hitta ett yrke som är utvecklande och passar dem.

Ombyggnad eller renovering? Med satsning, nya fräscha lokaler, utrustning, rätt marknadsföring och positiv publicitet kan vi få många fler intresserade elever, även från andra kommuner.

Med nedläggningar, negativa siffror och dålig publicitet skrämmer vi bort eleverna och gräver vår egen grav.

Ett beslut är taget och vi fattar ingenting……

Martin Eldonsson Fredrik Carlsson Stig Jönsson Magnus Möller Björn Paulsson Per-Ola Persson


Yrkeslärare på Fordonsprogrammet/Jacobsskolan


KB Lokaltidningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar