tisdag 24 maj 2011

Öppet brev till Gustav Fridolin (mp)

(Insändare i dagens Norra Skåne)

Hej Gustav!

Grattis till språkrörsposten för miljöpartiet. Jag hoppas att de värderingar som du gav uttryck för i din bok ”Blåsta” och under valkampanjen är de som kommer att vägleda miljöpartiet framöver. I din bok ”Blåsta” som du gav mig ett signerat exemplar av, beskriver du vältaligt och med många exempel hur ungdomarna på nittiotalet drabbades av de kommunala nedskärningarna i efterdyningarna av nittiotalskrisen. Du drar den helt korrekta slutsatsen att det är dyrare för samhället att låta en enda ungdom ramla igenom trygghetsnätet än att satsa på förebyggande alternativ. I den senaste valrörelsen hann jag knappt hälsa på dig för du var upptagen med att åka runt i Göingebygden och besöka och argumentera mot nedskärningarna för drabbade anställda och brukare på vårdhem, skolor och andra inrättningar som hade drabbats av snåla kommunalpolitikers snäva budgethänsyn. Du har också på ett tydligt och glasklart sätt tagit ställning och praktiskt arbetat mot främlingsfientlighet och rasism. Tänker speciellt på att du ställde upp som talare på kristallnatten när vi i Tolerans Hässleholm anordnade en manifestation mot rasism. Jag har också ett flertal gånger bjudit in dig som föredragshållare till Jacobsskolan. Får säga att eleverna alltid har uppskattat dina engagerade föreläsningar.

Anledningen till att jag skriver till dig är att jag har börjat undra var du och miljöpartiet står i en av dina viktigaste profilfrågor. Dina lokala partivänner här i Hässleholm verkar inte omfamna de värderingar som du har torgfört i böcker och under valkampanjen. De stödjer nämligen nedläggningen av ett stort antal utbildningsprogram här på Jacobsskolan. Industriprogrammet, hantverksprogrammet, lastbilsinriktningen på fordon och inriktningen socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet vill de lägga ner. Utbildningar som leder till arbete – många av ungdomarna har redan fått anställning en månad före sin examen. Ett fast arbete är som bekant bästa sättet att slippa bli ”blåst”. Nedläggningarna kommer att drabba Hässleholms ungdomar hårt. De flesta av dessa ungdomar vill ha en yrkesutbildning där de får arbeta praktiskt med maskiner eller människor. För dem så är inte ett studieförberedande program som natur- eller samhällsprogrammet något alternativ. Läggs programmen ner så finns det inga alternativ kvar för dessa ungdomar. Barn- och utbildningsförvaltnings majoritet där miljöpartiet ingår nöjer sig med att hänvisa dem till likartade utbildningar någonstans inom samarbetsorganisationen Skåne Nordost. Pendlingstiden till Wendesgymnasiets yrkesprogram överskrider med bred marginal en timmes enkel resväg från Bjärnum, Mala eller Farstorp. Det behövs extremt studiemotiverade ungdomar om de skall orka pendla närmare femton timmar i veckan under tre år. Fungera Skånetrafiken som den brukar blir det snabbt många timmar mer. Tyvärr så kommer alternativet för många av dessa ungdomar inte bli någon annan gymnasieutbildning utan arbetsförmedlingen. Något som BUNs ordförande Johan Berglund har framfört som ett alternativ till mig. Där de får lära sig att författa cvn – något som går fort när man varken har utbildning eller tidigare yrkeserfarenhet att skriva ner. Risken är att vi kommer att få en ny generation ungdomar som blir ”Blåsta”. Inskrivning i fas 3 vid tjugoårs ålder verkar vara det enda alternativet som BUN majoriteten och det lokala miljöpartiet är beredda att erbjuda våra ungdomar.

Jag vädjar till dig att försöka hindra de lokala miljöpartisterna att ”blåsa” våra ungdomar – för ungdomarnas skull. Men även för din och miljöpartiets politiska trovärdighets skull.

Henrik Hedman lärare i samhällskunskap på Jacobsskolan


Norran 1 2 3 KB1 KB2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar