söndag 10 augusti 2014

Ohumant!Sverigedemokraterna har lämnat in en mycket obehaglig motion till kommunalfullmäktige om förbud mot tiggeri. Motionen uppvisar en total avsaknad av medkänsla för de fattiga och värnlösa tiggarna som försöker överleva bäst de kan. Motion tar endast upp problemen för kommuninvånarnas trivsel, välbefinnande och att det ger en tråkig gatubild. Dessa små olägenheter anser Sverigedemokraterna är skäl nog för att rycka försörjningen ur mun på fattiga familjer! Ett tiggeri som inte är självvalt utan beror på extrem fattigdom kombinerat med rasisms i framförallt Rumänien.
Nu vill Sverigedemokraterna sopa dessa problem under mattan med polismakt.
Men vi lovar att om den här motionen går igenom i kommunalfullmäktige så kommer vi att bekämpa och trotsa den med alla medel. Vi kommer att organisera ”masstiggeridagar” i Hässleholm, förslagsvis på långlördagarna. Vi kommer att dränka staden med tiggare som tigger åt tiggarna. Om Sverigedemokraterna vill slösa polisresurser på att gripa och åtala oss är vi övertygade om att det finns tillräckligt många jurister därute som vill göra en insats för humanism och medmänsklighet. Det juridiska försvaret kommer inte att bli något problem.
Resultatet kommer att bli en politisk strid som kommer att sätta Hässleholm på kartan som "Tiggarsstaden".

Henrik Hedman Socialistiska partiet/Hässleholm
Emilie Draper Förbundet: Allt åt Alla/Hässleholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar