fredag 23 juli 2010

Lastbilstrafiken är milöskadlig

Norran hävdar att en kilometerskatt är samhällsfarlig och kommer att hota den heliga tillväxten. Vad norran inte begriper är att den ständigt ökande lastbilstrafiken är miljö och klimatskadlig. En kilometerskatt kommer att tvinga åkeriägarna till att införa bättre logistik. Färre körningar med halvfulla eller tomma lastbilar. Därmed kommer kostnaderna för konsumenter och företagare att bli försumbar - inte samhällskadlig. Så gick det till när Schweiz införde kilometerskatt och det finns ingen anledning att tro på en annorlunda utveckling i Sverige. När det gäller skogsindustrin speciella problem så går de alldeles utmärkt att lösa med undantag inom ett kilometerskattesystem.
Henrik
affärsvärlden Röda Göinge Norra Skåne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar