fredag 2 maj 2014

Det syns att Kim Jong-Un Palmgren har tagit över.

Det syns med en gång att Norra Skåne  har blivit tuktat. Nu är det inte längre frågan om att granska kommunen. nej nu handlar det om att sprida positiva nyheter. Precis som pressen i Nordkorea. Eller vad sägs om följande artikel.
De erfarna omsorgspolitikerna Kerstin Andersson (C) och Rolf Delcomyn (S) från nämndens arbetsutskott håller helt med  Det är bra att Norra Skåne framhåller att våra politiker är erfarna
En mycket märklig artikel om ett äldreboende där det har saknats personalrum åtminstone från 1998. dvs i över fe
mton år utan att de erfarna politikerna har gjort något annat än snackat. där personalen har fått hämta vatten till sina måltider från toaletten.
Eller vad sägs om detta avsnitt.
År 2001 fattades beslut om att åtgärda bristerna, men det beslutet återtogs på grund av en annan prioritering. Behoven blev åter aktuella 2007.
Om- och tillbyggnaden prioriterades inte i budgetberedningen inför 2009. Det då aktuella ärendet avslutades i kommunledningskontorets diarium.
På tydlig svenska betyder detta att de erfarna politikerna struntade i att åtgärda felen.
 

Läs den själv och njut/upprörs över de positiva nyheterna som numera kommer från Kim Jong-Un Palmgrens kommunala informationskanal. Den tredje statsmakten är stendöd i Hässleholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar