lördag 23 november 2013

Dags för socialismen som alternativt produktionssätt


22 november, 2013
”Istället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling”. Så formulerades en gång i tiden – i Marx och Engels Kommunistiska Manifest – arbetarrörelsens ursprungliga målsättning. Ord som det kan vara viktigt att återknyta till när vi nu till helgen samlas på ABF-huset i Stockholm till Socialistiskt Forum, Sveriges största mötesplats för vänsterdebatt. Här kommer hundratals seminarier om allt från visionen om sextimmarsdagen till den ryska vänsterns roll i kampen mot Putin att gå av stapeln.
I dessa tider – med en här i Sverige förhärskande alliansregim som bland annat är på väg att omstöpa den gamla välfärdsstaten till en hjärtlös marknadsstat – är det självklart också viktigt att vi som kämpar för förändring kommer samman, utbyter tankar och inspirerar varandra till handling. Sällan har egentligen heller jordmånen för en socialistisk renässans varit bättre än idag.
Dagligdags får vi svart på vitt hur vinstintresset inom välfärden tar sig rent absurda konsekvenser. När nu detta vinstintresse är i det offentliga samtalets fokus borde det också leda till ett vidare ifrågasättande av vinstens roll i samhället överhuvudtaget. För om det inte ska gå att göra vinst på undervisning varför ska man då kunna berika sig på framställningen av läromedel? Eller varför ska privata bolag som Astra-Zeneca kunna göra miljardvinster på framställning av läkemedel om vi inte tycker att vinst inom sjukvården är någon bra idé?
Eller ta klimatfrågan. Om någonstans står larmrapporterna här som spön i backen. För varje år slår de globala utsläppen av växthusgaser nya makabra rekord. FN:s klimattoppmöte i Warszawa går nästan spårlöst förbi för alla vet att inget av egentligt värde kommer att komma ut härifrån. För allt fler blir det allt mer uppenbart att det kapitalistiska tillväxtsamhället nått vägs ände och att en planerad resurshushållning är en absolut nödvändighet.
För några veckor sedan var det 24 år sedan som skammens mur i Berlin slutligen föll. Med tidens gång blir det allt svårare för de härskande i väst att koppla samman den socialistiska idén med de gamla stalinistdiktaturerna i öst. Aldrig har egentligen konjunkturerna varit godare för framväxten av socialistiska massrörelser än idag. Men det gäller då för oss socialister att inte huka i vinden utan betona att det inte ytterst handlar om korrigeringar inom det rådande systemets ramar utan om en kamp för ett helt nytt produktionssätt utan privat äganderätt i det ekonomiska livet och där den rådande marknadsekonomin ersätts med en planerad hushållning. Mottot bör helt enkelt vara att vi inte nöjer oss med en större del av kakan utan att vi kräver hela bageriet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar