fredag 31 maj 2013

Vargen springer!Det första stora offret för den kommande friskoledöden är JB. Sötbrödsdagarna där det enkelt gick att mjölka skattepengar är över. Anledningen är de sjunkande elevkullarna och överetableringen av lycksökare som försöker starta upp gymnasieskolor runt om i landet. Senast exemplet skattepengsmjölkare är Karl Oskarskolan som vill starta ett hästgymnasium här i Hässleholm. Precis som JB så kommer de bara meddela att skola läggsner den dag som skattepengsmjölkandet inte fungerar längre. Den övervägande andelen av friskolorna är inte intresserade av utbildning – utan endast av att tjäna pengar så fort som möjligt. Det är ett antal personer som har tjänat grova pengar på JB:s verksamhet under åren. Men att de på något sätt skulle kunna användas till att finansiera en ordnad avveckling av koncernen finns inte på kartan.

Nu kommer 10000 elever att gå en svår tid tillmötes. Att JB har sålt skolorna är ingen garanti för att de kommer att drivas vidare. Det låga elevunderlaget kvarstår och det är osäkert om skolverket anser att de sålda skolorna är tillräckligt bärkraftiga för att få fortsatta driva skolverksamhet.

JB:s snabba nedläggning innebär stora problem för många elever på JB här i Hässleholm. I värsta fall så kan de tvingas starta om på annat program och få upp till två års förlängd gymnasietid. Men finns ingen anledning att klaga på riskkapitalbolaget som ägde JB för att de bara dumpade hässleholmseleverna på bar backe. De gör bara det som riskkapitalister gör. Att klaga på JB:s agerande är som att klaga på vargen för att den äter får. Rovdjur äter kött – de är inte vegetarianer. Riskkapitalister tar bara ansvar för sin vinst – inte för elever.

De som skall bära hundhuvudet är de politiska partierna som har släppt in riskkapitalisterna i skolsystemet. tex Pär Palmgren  (m) och Lars Göran Widberg (c) som vill släppa in ytterligare ett skattepengsmjölkande friskola  i kommunen - nämligen Karl Oskar skolans hästgymnasium.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar