fredag 1 mars 2013

När lägger John Bauer gymnasiet ner?

John Bauer gymnasiet i Hässleholm har stora ekonomiska problem. Anledningen är att JB koncernens dåliga rykte har nått eleverna. Alla avslöjanden om få lärare, få utbildade lärare och datorspelande på lektionerna har tillslut fått eleverna att sluta söka till John Bauer gymnasierna. JB gymnasiet i Uddevalla, Mölndal, Borås och Umeå har lagts ner den senaste månaden.
Nedläggningar går till på samma sätt på alla orterna. Skolorna läggs ner när vårterminen är slut. Det innebär att ettorna och tvåorna då kommer att stå med en ofullständig utbildning. John  Bauer lägger bara ner och tar inget ansvar  för att eleverna skall få någon möjlighet att slutföra sin utbildning. De enskilda eleverna tvingas att söka nya utbildningar. Har de tur så kommer de in på samma program på en annan skola. Har de otur finns det inget likartat program i närheten och då får de börja på något annat program.
John Bauer i Hässleholm har också gigantiska ekonomiska problem. I år är det bara 20 behöriga sökande som sökt sig  till JB i höst. Det här till en skola som för några år sen hade 347 elever. Vad som gör problemet ännu större var att det också var få elever som sökte sig till JB förra läsåret, ca 40 stycken. detta innebär att de from i höst  kommer att gå ca  160- 170 elever på JB.
JB får ca 100 000 kronor per elev från kommunerna varje år för att täcka sin utbildningskostnader.  JB har tappat ca 180 elever de senaste åren vilket innebär ca 18 miljoner i minskade intäkter. 18 miljoner är stora summor för en skola. Lokalhyran minskar inte när elevantalet sjunker utan skolan måste spara på annat. Den stora kostnaden är löner till lärarna. För att få ekvationen att gå ihop så måste lärarkåren minskas drastiskt. Problemet är att eleverna skall undervisas i många ämnen så antingen måste skola låta kvarvarande lärare undervisa i ämnen som de inte är utbildade för eller införa ett stort antal deltidstjänster. Detta påverkar undervisningskvalitet och höjer personalomsättningen.
De elever som söker sig till JB i år riskera att få en undermålig utbildning som kanske inte ens kommer att få möjlighet att genomföra.
Nsk  NSK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar