torsdag 15 mars 2012

Plusgymnasiets hyresproblem

Tydligen så kärvar det för Plusgymnasiet AB i hyresförhandlingarna med den lokale fastighetskungen, Noren. Enligt rykten så vill Noren fastigheter ha betydligt mer i hyra än vad Plusgymnasiet AB anser sig ha råd att betala.  Troligtvis så är Plusgymnasiets ekonomi ganska ansträngd i och med att det är dyrt att starta upp ett gymnasium. Redan innan problemen i hyresförhandlingarna kom ut i pressen så undrade jag över hur skolan hade tänkt få ekonomin att gå ihop och samtidigt upprätthålla någon typ av kvalitet. Ca 30 elever har sökt till plusgymnasiet och varje elev generera ca 100 000 kronor per år. 3 miljoner sammanlagt som skall täcka allt. En lärare kostar ca 400 000 per inklusive sociala avgifter. Med tanke på att det behövs lärare i mattematik, svenska, engelska, datakunskap, samhällskunskap, historia, religion, hantverkskunskap, cad och design, idrott och hälsa, naturkunskap, bild och form, filosofi, psykologi, geografi, fysik, kemi, teknik och vi har ett vikande elevunderlag i Hässleholm ser inte den ekonomiska kalkylen direkt ljus ut. Givetvis så behöver man inte anställa behöriga ämneslärare på heltid - men även om skall man täcka alla dessa ämnen med deltidare så blir det dyrt. Utöver lärarlöner och rektorslönen behövs skola utrustas. Skolböcker sparar troligtvis Plusgymnasiet in på och låter eleverna läsa på datorn istället men styling är nog svårt att göra på datorn. Sen tillkommer givetvis kostnaden för att hyra någon idrottshall om man inte planerar att ha uteidrott i någon park året runt. Troligtvis så är reklambudgeten också rejält tilltagen. Sen vill nog eleverna äta också och skolmat åt 30 elever ett läsår är inte billigt. I och med att skolan inte har en egen matsal så måste Plusgymnasiet köpa in den tjänsten. Troligtvis så kan de förhandla till sig ett lägre pris än normalpriset för "Dagens". Men det blir inte billigt. Lyckas de förhandla till sig ett pris på 40 kronor per portions så kommer det i runda slänga kosta: 40 kronor X 30 elever X 180 skoldagar =216 000. Det är ca en femtondel av skolans inkomster. När man räknar på Plusgymnasiets ekonomi så förstår man att det kärvar i hyresförhandlingarna och det rejält. Det verkar som om parterna står lååångt ifrån varandra. Norens tillbakadragande av bygglovsansökan tyder på det. Forssättning följer...

I och för sig inte den enda friskolan i Hässleholm med ekonomiska problem. John Bauer ekonomi för det kommande läsåret verkar bli mycket stram. Antalet sökande till John Bauer har i det närmsta kollapsat. En halvering jämfört med föregående år. Detta betyder att skolan går miste om miljoninkomster. Tappar John Bauer lika mycket nästa år som i år så börjar nog riskkapitalisterna som äger skolan börja fundera på nedläggning.


NSK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar