fredag 30 september 2011

Skådeskola

( insändare i dagens Norra Skåne och Lokaltidningen)

Barn och Utbildningsnämndens majoritet (mp,kd,c,fp,m,fv) har beslutat att bygga om Jacobsskolan, 26 miljoner skall läggas på att ge industri-, fordons- och hotell och restaurangprogrammet ändamålsenliga lokaler. Något som verkligen behövs och elever och personal kommer nu förhoppningsvis att få mer lättarbetade lokaler.

Men det verkar som om BUN-majoriteten inte är riktigt uppdaterade på sina egna tidigare beslut. BUN majoriteten lägger ett antal av dessa 26 miljoner på ombyggnad av industriprogrammet. Problemet är att BUN tidigare har beslutat att inga elever skall antas till industriprogrammet. BUN-majoriteten har med andra ord beslutat att använda våra skattepengar till att bygga upp ett program som inga gymnasieelever skall antas till!

”Skådebröd” har vi hört talas om – men det här är första gången som ”skådeskola” dyker upp i svenska språket..

Majoriteten har tidigare talat sig varm för att satsa på yrkesutbildningarna. ”Alla kan inte bli akademiker” har varit budskapet som alliansens företrädare har sänts ut. Tyvärr så har Hässleholms allianspolitiker tydligen tolkat satsning på yrkesutbildningarna som att det räcker med att det finns lokaler. Men lokaler utan elever är meningslöst. Om vi skall slippa få ett nybyggt industriprogram utan elever måste BUN riva upp sitt tidigare beslut att stoppa antagningen till industriprogrammet.

Roger Fast

Henrik Hedman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar