måndag 4 juli 2011

Fridolin i Almedalen

Lyssnade på Gustav Fridolins Almedalstal igår. Måste säga att det var skönt att lyssna på en skolpolitiker som inte lät som en avslagen variant av Jan Björklund. Gustav Fridolin målade upp en annan skolvision än den rådande kontroll och batong varianten. En socialliberal variant av klassisk socialdemokratisk skolpolitik skulle man kunna säga. Fortsätter Miljöpartiet med den här politiken så kan folkpartiets monopol på skolfrågorna vara brutet. Något som är mycket välkommet.
Men det som är problematiskt med Fridolins och miljöpartiets skolpolitik är den djupa skillnaden mellan retorik och praktik.
  • Individuella utvecklingsplaner (IUP) även för gymnasiet
  • Möjligheten att läsa in gymnasiet på komvux eller folkhögskola utan att behöva betala tillbaka studieåret.
Stor retorik - små konkreta förslag. Inte lär individuella utvecklingsplaner även på gymnasiet förbättra mycket för de elever som hoppar av gymnasiet. Orsaken till avhoppen ligger många gånger utanför skolan. Hemförhållanden, missbruk, sociala problem, psykiska problem, "skoltrött" osv. Inte lär utvecklingsplaner påverka dessa orsaker i någon nämnvärd riktning.

Möjligheten att läsa in gymnasiet på komvux eller folkhögskola gratis kan nog hjälpa vissa av dessa ungdomar.

Skall vi få en skola som satsar på att utveckla varje elev så måste vi också få en skola som har det som enda uppgift. Idag har vi en situation där en snabbt växande del av skolsystem har vinst som yttersta mål - inte elevernas utveckling. Men där var Fridolin tyst.


Börjar tro att Fridolin håller på att utvecklas till en svensk Obama. Stor retorik som sen inte följs upp med skarpa förslag. Men visst var det skönt att höra någon rikspolitiker måla upp en annan skolvision än majorens.

Henrik

PS Miljöpartisternas språkrörs tal om att alla skall ha en möjlighet - delas som bekant inte av Hässleholms miljöpartister. De är mer intresserade att se till att BUNs moderatbudget hålls än att leva upp till Fridolins retorik DS

NSK Nsk KB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar