fredag 18 september 2009

Protestera mer!Nu börjar Hässleholmarna få nog, Vittsjöborna har bildat en aktionsgrupp som skall försöka rädda det mycket omtyckta biblioteket i Vittsjö. I Hästveda, Farstorp och Ballingslöv har olika föreningar och byalag gått samman för att rädda de hotade byskolorna och även högstadiet i Hästveda. Kommunen hävdar att de vill lägga ner skolorna på grund av vikande elevunderlag men som Alf Månsson säger ”under 2000-talet har eleveunderlaget i de tre byarna varit stabilt”. Vilket stämmer med BUN egen statistik och det närmaste åren så är det ingen dramatisk förändring på gång. Anledningen till nedläggningshoten är rent ekonomiska kommunen vill ”spara” in kostnaderna för att upprätthålla byskolorna. Organisationerna kräver:
– Rör inte våra skolor i Ballingslöv, Farstorp och Hästveda!

– Som föreningsrepresentanter vädjar vi om att skolorna behålls oförändrat på våra orter.

– Den kommunala kärnverksamheten med skolor på våra orter är mycket viktig för barnfamiljer.

– God service med skolor i Ballingslöv, Farstorp och Hästveda har avgörande betydelse för en positiv utveckling av våra lokal-samhällen.
Krav som det är lätt att stödja, det handlar om en ren nedskärning av skolbudgeten inte en omfördelning inom skolbudgeten. De lärartjänster som försvinner på byskolorna kommer inte att användas till att förstärka personalen på de skolor som eleverna flyttas till. Det enda som kommer att förstärkas med det här beslutet är arbetsförmedlingens kursunderlag i CV – skrivning. För sådan är den borgliga ekonomiska logiken att avskeda utbildade lärare och börja betala dem för att göra ingenting kan kallas en besparing. Självklart är det ett ohyggligt samhälleligt slöseri med kompetens som kommer att drabba barnen. Tyvärr så har borgligheten i kommunen, landstinget och riksdagen ställt till det så att vi inte längre har råd att arbeta.
Hoppas att byborna lyckas kämpa ner detta idiotiförslag. Men jag undrar över hur Centeravdelningen, Centerkvinnorna och Farstorp-Hästveda Moderaterna skall kunna undgå att utnämnas till Hässleholms största hycklare. Maud Olofsson var till och med emot det senaste stödpaketet till kommunerna. Förhoppningsvis så innebär det här att centern och moderaterna i Ballingslöv, Farstorp och Hästveda har börjat omvärdera den politik de gick till val på.

Henrik

De föreningar som motsätter sig nedläggningen av byskolorna är: Ballingslövs Byalag och Föräldraförening, Farstorps Byalag, Föräldraförening, Centeravdelning, Centerkvinnorna, Sparbanken Göinge, kyrkan, idrottsförening och Farstorp-Hästveda Moderaterna samt Hästveda Föräldraförening 7-9 och Hästvedas Intresseförening.
KB
KB

NSK
KB
KB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar