onsdag 15 juli 2009

Klimat och bilar i GöingeBilismen ökar.
Trots allt tal om klimatet och växthuseffekten så fortsätter bilismen att öka. Bilarna står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. 1998 kördes den genomsnittliga bilen i Sverige 1379 mil/år. 10 år senare så hade den
genomsnittliga körsträckan ökat till 1518 mil/per år. En ökning med 139 mil per/år eller nästan 4 kilometer per dag.
Körsträckeökningen medför en kostnadsökning för genomsnittsbilisten på 1423
kronor per år. Tyvärr så har inte detta uppvägs av att genomsnittsbilen blivit
bränslesnålare under den här tiden. 1999 så drog genomsnittsbilen 0, 85l per mil, tio år senare är siffran 0, 84l per mil.
Det syns en liten klassmässig skillnad i statistiken, i typiska överklass kommuner ligger snittförbrukning per mil högst t.ex. Danderyd 0,91 liter per mil. Lomma och Vellinge ligger i topp i Skåne.
Det är också i storstäderna som den genomsnittliga körsträckan är längst. Solna ligger i topp följt av Stockholm. I t.ex. Kiruna och Gällivare så går genomsnittsbilen 1 369 mil per år respektive 1 365 mil/år.
Så här har bilåkandet utvecklats i Norra Skåne. Första kolumnen visar genomsnittlig körsträcka 1998, den andra kolumnen visar genomsnittlig körsträcka 2008 och den sista ökningen av körsträckan.


HÄSSLEHOLM 1 382 1 474 92
ÖSTRA GÖINGE 1 459 1 492 33
BROMÖLLA 1 330 1 411 81
HÖÖR 1 476 1 532 56
PERSTORP 1 386 1 474 88
KLIPPAN 1 421 1 503 82
ÅSTORP 1 388 1 440 52
KRISTIANSTAD 1 395 1 474 79
RIKET 1 379 1 518 139

Här uppe i Norra Skåne så har den genomsnittliga körsträckan ökat mindre än i riket. Förklaringen heter troligtvis Skånetrafiken. En väl utbyggd kollektivtrafik är förutsättning om vi skall minska bilismens klimatpåverkan.
Regeringens förslag om att bygga upp ett utbildningssystem i sparsamkörning som ett sätt att minska utsläppen är näst intill skrattretande. De låga ambitionerna avspeglas också i oviljan att satsa på att bygga ut Pågatågen till Göinge.
Skall vi på allvar minska klimatutsläppen så behövs det en storsatsning på utbyggd och allra helst gratis kollektivtrafik. Kostnaden för att införa avgiftsfri kollektivtrafik är lägre uppvägs av mina minskade bilkostnader. Bensin lär inte bli billigare i framtiden.


Henrik
http://www.nsk.se/article/20090714/NYHETER/609394314/1125/*/HASSLEHOLM/hassleholmarna-kor-mer-bil
http://www.scb.se/Pages/Standard____132382.aspx

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar