torsdag 30 juli 2009

Bonus hysterin fortsätter i Swedbank.Hittills i år så har Swedbank lyckats gå back med 5,4 miljarder kronor. 13,5 miljarder i kreditförluster framförallt i Baltikum har dragit ner resultatet. Kreditförluster som beror på att Swedbanks oansvariga utlåning till den baltiska medelklassens lyxkonsumtion, lägenheter, lyxbilar osv. Förvånansvärt lite har gått till produktiva investeringar som hade kunnat bygga upp ländernas näringsliv och infrastruktur.
De som nu får betala spekulationskalaset är de svenska skattebetalarna och den baltiska arbetarklassen. Svenska skattebetalare genom att det statliga garantiprogrammet och riksbanken har lånat ut sammanlagt 475 miljarder kronor till Swedbank. Den baltiska arbetarklassen får betala med drastiska lönesänkningar och nedskärningar i den baltiska vården, omsorgen och skolan.
Men de som inte behöver betala krisen är spekulationsnissarna på Swedbank market.
Swedbank planerar att betala ut 600 miljoner i bonus till de 749 heltidsanställda på Swedbank Markets som sysslar med aktiemäkleri, valuta- och räntespekulation. Det skulle innebära cirka 800 000 kronor per person - en ökning med 21 % från förra året.
Arbetslöshet och otrygghet för löntagare i Baltikum och Sverige men pengar till champagne, rysk kaviar och lyxliv till spekulationsnissarna.
Spekulationsbanker är vår tids massförstörelsevapen och den enda hållbara lösningen är att socialisera hela bankväsendet.
Henrik

http://www.svd.se
/naringsliv/nyheter/artikel_3266675.svd

http://store.blogg.se/2009/july/bankrutta-banker-och-bonusar.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar