lördag 3 oktober 2009

Från försvarsmakt till krigsmakt
Arméns sista fältbageri går i graven, för den moderna svenska krigsmakten behöver inte längre ett bageri. Försvaret har krympt lika fort som försvarspolitiken har ändrats till krigspolitik. Bageriet behövdes i en tid när försvarets uppgift var att försvara Sverige från ytterangrepp. Det enda som återstår av den försvarsuppgiften är ordet försvar. Socialdemokraterna och borgarna har för länge sedan avskrivit tanken att försvaret är till för att skydda Sverige.
Det som gäller nu är aktiv krigföring där EU eller USAs intressen är hotade. Vi har i praktiken fått en krigsmakt. Givetvis så kallas den inte krigsmakt utan den har i stället döpts till Nordic Battlegroup. Nordic Battlegroup är idag krigsmaktens kärnverksamhet, redo att sättas in så fort EU eller USA ber om de.
Vi behöver ingen dyrbar högteknologisk elitarmé för att försvara Sverige - troligtvis så skulle det räcka med ett välutbildat hemvärn för att klara den uppgiften. Ett hemvärn som skulle vara betydligt effektivare än de Irakiska och Afghanska upprorsstyrkorna som i praktiken har kämpat ner världens enda supermakt. En elitarmé behövs däremot för att ge EU militära muskler. Lägg ner armen och bygg upp hemvärnet.
Henrik
KB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar