tisdag 27 april 2010

Hemtjänsten raseras

Beslutet innebär att brukare med beslut om bistånd till hemtjänst i form av service i hemmet nu får rätt att välja leverantör. Ett ideologiskt beslut som inte kommer att förbättra för vare sig brukarna eller kommunen. Kostnaderna kommer att öka för nu måste kommunen bygga upp ett valsystem med blanketter, informationsbroscher och administration. Hade varit betydligt bättre att satsa pengarna på att utveckla hemtjänsten. Möjliggjort för brukarna att i högre grad välja vilken typ av stöd de vill ha, höja kompetensen så personalen blev ännu mer proffisionell och givetvis bygga ut kapicteten. Risken är nu att diverse lycksökare utan kunskap om äldres behov kommer att starta upp små privata firmor. Små firmor som endast kommer att ha möjlighet att anställa personal på deltid, inte kommer att ha råd att kompetensutveckla personalen, där personalomsättningen kommer att bli hög osv. Allt pekar på en kvalitetsförsämring - våra äldre förtjänar bättre än att utsättas för ett ideologiskt experiment.

Henrik

KB NSK NSK

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar