söndag 16 mars 2014

Vädra ut!

Det blir mer och mer uppenbart varför välfärden i Hässleholms kommun har försämrats de senaste åren. Det är inte bara alliansregeringens sänkningar av statsbidragen till kommunerna som har påverkat ekonomin här i Hässleholm. Genom Norra Skånes förtjänstfulla grävande i hur de tre kommunalråden använt våra skattepengar så har bilden klarnat. De tre vise männen Urban, Tommy och Lars-Göran verkar mest ha varit intresserad av att betala Joakim Ollens Kunskapsports fastighetsbyggande tex Pärleporten och Garaget. När de inte har lånat ut våra skattepengar till diverse lokala företag eller plöjt ner skattepengarna i ogenomtänkta projekt som Dyrporten.
Inte undra på att det har fattats resurser till att åtgärda den bristande ventilationen i kommunens skolor eller få tillstånd en vettig bemanning inom omsorgen.
Nu verkar alla lokala partier vilja höja skatten nästa år. Men en skattehöjning, som drabbar låginkomsttagare och pensionärer hårdast, hjälper inte om kommunen fortsätter att misskötas på samma sätt som hittills. Nej först behövs en rejäl utvädring på kommunalkontoret.Mer pengar för kommunalråden att missköta förbättrar inte välfärden. Utvädring först!
Henrik 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar